Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Matematika 10 - 11: Pjesa I (undefined)

Zgjidhjet e ushtrimeve të librit Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese undefined me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

7.1ASë shpejti

7.1ZSë shpejti

7.3ASë shpejti

7.3ZSë shpejti

7.4ASë shpejti

7.4ZSë shpejti

Përsëritje 7Së shpejti

Vlerësim 7Së shpejti

9.2ASë shpejti

9.2ZSë shpejti

9.3ASë shpejti

9.3ZSë shpejti

Përsëritje 9Së shpejti

Vlerësim 9Së shpejti

10.3ZSë shpejti

10.4ZSë shpejti

11.1ZSë shpejti

11.2ASë shpejti

11.2ZSë shpejti

11.3ASë shpejti

11.3ZSë shpejti

11.4ASë shpejti

11.4ZSë shpejti

Përsëritje 11Së shpejti

Vlerësim 11Së shpejti

12.1ZSë shpejti

12.2ASë shpejti

12.2ZSë shpejti

12.3ASë shpejti

12.3ZSë shpejti

Përsëritje 12Së shpejti

Vlerësim 12Së shpejti

Përsëritje për krerët 7-12Së shpejti