Programim & Informatikë

Python

Mëso një nga gjuhët më të famshme të programimit.

25 video
1 orë e 21 minuta në total

HTML

Nis ndërtimin e faqeve në web me bazat e HTML5.

12 video
35 minuta në total

CSS

Mëso si të stilosh dhe të organizosh HTML me CSS.

5 video
11 minuta në total

JavaScript

Mëso bazat e JS për zhvillimin e faqeve web.

4 video
8 minuta në total

PowerPoint

Mëso mënyra dhe veprime për prezantimet e tua.

5 video
7 minuta në total

Project Euler

Zgjidhni problemat e Project Euler me Python.

2 video
7 minuta në total

Windows

Mënyra dhe veprime mbi sistemin Windows.

4 video
7 minuta në total

Siguria

Mënyra dhe veprime mbi sigurinë në internet.

2 video
5 minuta në total

Programe

Mësoni përdorimin e programeve të ndryshme.

1 video
3 minuta në total

Të Tjera

Mësime mbi shërbime dhe programe të ndryshme.

2 video
5 minuta në total

Matematikë

Aritmetikë

Leksione dhe ushtrime mbi aritmetikën.

2 video
11 minuta

Matura

Mësoni mbi materialet e vitit të maturës.

1 video
30 minuta në total

Logaritmet

Mësoni mbi funksionet logaritmike në matematikë.

2 video
5 minuta në total