Zgjidhje Detyrash

Shihni zgjidhjet hap pas hapi të mbi 2,000 ushtrimeve në librat shkollor.

Shfleto Librat

Matematikë

Zgjidhjet e ushtrimeve nga librat e matematikës.

Matematika 10 - 11: Pjesa I
Matematika 12 (me zgjedhje)
Matematika 10-11: Pjesa e Parë
Matematika 12
Matematika 10-11 (fletore pune)
Matematika 10 - 11: Pjesa II
Matematika 12
Matematika 9

Fizikë

Zgjidhjet e ushtrimeve nga librat e fizikës.

Fizika 10-11: Pjesa e Parë
Fizika 12 (me zgjedhje)

Kimi

Zgjidhjet e ushtrimeve nga librat e kimisë.

Kimia 12