Kopertina e librit Matematika 12

Matematika 12 (undefined)

Zgjidhjet e ushtrimeve të librit Matematika 12 nga shtëpia botuese undefined me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

4FSë shpejti

5BSë shpejti

5CSë shpejti

5DSë shpejti

5ESë shpejti

5FSë shpejti

5GSë shpejti

6BSë shpejti

6DSë shpejti

6ESë shpejti

6FSë shpejti

7BSë shpejti

7CSë shpejti

7DSë shpejti

7ESë shpejti

8ASë shpejti

8BSë shpejti

8CSë shpejti

9BSë shpejti

9CSë shpejti

9DSë shpejti

9FSë shpejti

10BSë shpejti

10CSë shpejti

10DSë shpejti

10FSë shpejti

11ASë shpejti

11BSë shpejti

11CSë shpejti

11DSë shpejti

11ESë shpejti

12ASë shpejti

12BSë shpejti

12CSë shpejti

12DSë shpejti

12ESë shpejti

12FSë shpejti

12GSë shpejti

12HSë shpejti

12ISë shpejti

12JSë shpejti

13ESë shpejti

13FSë shpejti

13GSë shpejti

14ASë shpejti

14BSë shpejti

14DSë shpejti

14ESë shpejti

14FSë shpejti

14GSë shpejti

15ASë shpejti

15BSë shpejti

15CSë shpejti

15DSë shpejti

15ESë shpejti

15FSë shpejti

15GSë shpejti

15HSë shpejti

15ISë shpejti

15JSë shpejti