Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit 13C në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

Jepet që 6x+5x32x\dfrac{6x+5x^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}} mund të shkruhet në formën 6xp+5xq6x^p+5x^q.

  1. Gjej vlerat e pp dhe qq.
  2. Jepet që dydx=6x+5x32x\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{6x+5x^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}} dhe se y=100y=100 kur x=9x=9. Gjej yy të shprehur në lidhje me xx, duke thjeshtuar koeficientet e çdo kufize.