Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit Sfidë

Zgjidhja e ushtrimit Sfidë të mësimit 2G në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

  1. Provo që, në qoftë se vlerat e aa dhe cc nuk janë zero, atëherë është përherë e mundur të gjendet një vlerë e bbf(x)=ax2+bx+cf(x)=ax^2+bx+c të ketë dy rrënjë reale të ndryshme.
  2. A është përherë e mundur të gjendet një vlerë bb e tillë që f(x)f(x) të ketë dy rrënjë të barabarta? Shpjego përgjigjen tënde.