Zgjidhje Detyrash

Mbi 7,000 ushtrime të zgjidhura hap pas hapi në librat e mëposhtëm të shkollës.

Fizika 10-11 - Pjesa I
Matematika 10 - 11: Pjesa II
Matematika 10-11: Pjesa e Parë
Matematika 9
Fizika 10-11: Pjesa e Dytë
Matematika 10-11 (fletore pune)
Fizika 12 (me zgjedhje)
Matematika 10-11: Pjesa e Dytë
Matematika 8
Matematika 12 (me zgjedhje)
TIK 11
Matematika 8
Fizika 10-11: Pjesa e Parë
Matematika 9
Kimia 12
Matematika 10 - 11: Pjesa I
Kimia 10-11: Pjesa II
TIK 12 (me zgjedhje)
Matematika 12
Matematika 12 (me zgjedhje)
Focus 4 (workbook)
Matematika 12
Kimia 10-11: Pjesa I
Focus 1
Focus 1 (workbook)
Focus 2
Focus 2 (workbook)
Focus 3
Focus 3 (workbook)
Focus 4
Focus 5
Focus 5 (workbook)
On Screen B1+
On Screen B1+ (workbook)
On Screen B2 (workbook)
On Screen B1+/B2
On Screen B2+
On Screen B2+ (workbook)
Matematika 9