Kopertina e librit Fizika 10-11 - Pjesa I

Fizika 10-11 - Pjesa I (undefined)

Zgjidhjet e ushtrimeve të librit Fizika 10-11 - Pjesa I nga shtëpia botuese undefined me autorë Stephen Pople.

1.03 - Matja e gjatësisë dhe e kohës

1.05 - Matja e vëllimit dhe dendësisë

1.06 - Më shumë rreth masës dhe dendësisë

2.02 - Grafikët e lëvizjes

2.03 - Regjistrimi i lëvizjes

2.05 - Grafikë të tjerë të lëvizjes

2.06 - Ekuilibri i forcave

2.07 - Forca, masa dhe nxitimi

2.09 - Forca, pesha dhe graviteti

2.10 - Veprimi dhe kundërveprimi

2.11 - Impulsi i trupit (1)

2.12 - Impulsi i trupit (2)

2.13 - Njohuri shtesë mbi vektorët

3.01 - Forcat dhe efektet rrotulluese

3.02 - Qendra e masës

3.03 - Njohuri të tjera rreth momenteve

3.04 - Zgjatja dhe ngjeshja

3.06 - Trysnia te lëngjet

3.07 - Sistemet hidraulike

3.09 - Trysnia dhe vëllimi i gazit

3.10 - Problema për trysninë

4.02 - Shndërrimi i energjisë

4.03 - Llogaritja e energjisë potenciale gravitacionale dhe e energjisë kinetike

4.05 - Energjia për prodhimin e elektricitetit (1)

4.06 - Energjia për prodhimin e elektricitetit (2)

5.01 - Grimcat në lëvizje

5.02 - Temperatura (1)

5.03 - Temperatura (2)

5.04 - Bymimi i trupave të ngurtë dhe të lëngët

5.10 - Nxehtësia specifike

5.11 - Nxehtësia specifike

6.01 - Valët tërthore dhe gjatësore

6.02 - Dukuritë valore

6.04 - Shpejtësia e zërit dhe jehonat

6.05 - Karakteristikat e valëve zanore

7.02 - Pasqyrimi në pasqyra të sheshta (1)

7.03 - Pasqyrimi në pasqyrat e rrafshëta (2)

7.04 - Përthyerja e dritës

7.05 - Pasqyrimi i plotë i brendshëm

7.06 - Llogaritjet e përthyerjes së dritës

7.07 - Thjerrat (1)

7.08 - Thjerrat (2)

7.09 - Shembuj të tjerë të përdorimit të thjerrave

7.10 - Valët elektromagnetike

7.12 - Dërgimi dhe ruajtja e informacionit

5.3Së shpejti