Kopertina e librit Matematika 9

Matematika 9 (undefined)

Zgjidhjet e ushtrimeve të librit Matematika 9 nga shtëpia botuese undefined me autorë Deborah Barton.

1ESë shpejti

1FSë shpejti

1GSë shpejti

1HSë shpejti

Ushtrime 1Së shpejti

Vlerësim 1Së shpejti

2ASë shpejti

2BSë shpejti

2CSë shpejti

2DSë shpejti

2ESë shpejti

Ushtrime 2Së shpejti

Vlerësim 2Së shpejti

Vlerësim 3Së shpejti

4ASë shpejti

4BSë shpejti

4CSë shpejti

4DSë shpejti

Vlerësim 4Së shpejti

Vlerësim 5Së shpejti

Vlerësim 6Së shpejti

Vlerësim 7Së shpejti

Vlerësim 8Së shpejti

9ESë shpejti

9FSë shpejti

9GSë shpejti

Ushtrime 9Së shpejti

Vlerësim 9Së shpejti

10FSë shpejti

10GSë shpejti

10JSë shpejti

10KSë shpejti

Ushtrime 10Së shpejti

11ASë shpejti

11CSë shpejti

Ushtrime 11Së shpejti

Vlerësim 11Së shpejti

12CSë shpejti

12DSë shpejti

Ushtrime 12Së shpejti

Vlerësim 12Së shpejti

13CSë shpejti

13DSë shpejti

13ESë shpejti

Ushtrime 13Së shpejti

Vlerësim 13Së shpejti

15ASë shpejti

15BSë shpejti

15CSë shpejti

15DSë shpejti

15ESë shpejti

15FSë shpejti

15GSë shpejti

15HSë shpejti

15ISë shpejti

15JSë shpejti

15KSë shpejti

15LSë shpejti

Ushtrime 15Së shpejti

Vlerësim 15Së shpejti

16FSë shpejti

16GSë shpejti

16HSë shpejti

Ushtrime 16Së shpejti

Vlerësim 16Së shpejti

17CSë shpejti

17DSë shpejti

17ESë shpejti

17FSë shpejti

17GSë shpejti

17HSë shpejti

17ISë shpejti

17JSë shpejti

17KSë shpejti

Ushtrime 17Së shpejti

Vlerësim 17Së shpejti

18ASë shpejti

18BSë shpejti

18CSë shpejti

18DSë shpejti

Ushtrime 18Së shpejti

Vlerësim 18Së shpejti

19ASë shpejti

19BSë shpejti

Ushtrime 19Së shpejti

Vlerësim 19Së shpejti

Përsëritje CSë shpejti