Kopertina e librit Matematika 9

Zgjidhja e ushtrimit 32

Zgjidhja e ushtrimit 32 të mësimit Përsëritje B në librin Matematika 9 nga shtëpia botuese Pegi me autorë Deborah Barton.

Pyetja

Zgjidhni sistemet e ekuacioneve lineare të mëposhtme.

  1. {3x4y=16x+7y=13\begin{cases} 3x-4y=-1 \\ 6x+7y=13 \end{cases}
  2. {4x2y=35x+6y=8\begin{cases} 4x-2y=3 \\ 5x+6y=8 \end{cases}