Kopertina e librit Matematika 9

Zgjidhja e ushtrimit 39

Zgjidhja e ushtrimit 39 të mësimit Përsëritje B në librin Matematika 9 nga shtëpia botuese Pegi me autorë Deborah Barton.

Pyetja

Zgjidhni sistemet e ekuacioneve lineare të mëposhtme. Kontrolloni përfundimet tuaja me anë të zëvëndësimit.

  1. {x+5y=26x+2y=14\begin{cases} x+5y=26 \\ x+2y=14 \end{cases}
  2. {5x+7y=183y5x=22\begin{cases} 5x+7y=18 \\ 3y-5x=22 \end{cases}