Kopertina e librit Matematika 9

Zgjidhja e ushtrimit 29

Zgjidhja e ushtrimit 29 të mësimit Përsëritje B në librin Matematika 9 nga shtëpia botuese Pegi me autorë Deborah Barton.

Pyetja

Paraqitni në një bosht numerik bashkësinë e zgjidhjes për secilin nga inekuacionet e mëposhtme.

  1. x+8<19x+8 < 19
  2. x1213x-12 \ge 13
  3. 2x536\dfrac{2x-5}{3} \ge 6
  4. 3x+12<3\dfrac{3x+1}{2} < 3