Kopertina e librit Matematika 9

Zgjidhja e ushtrimit 10

Zgjidhja e ushtrimit 10 të mësimit Ushtrime 14 në librin Matematika 9 nga shtëpia botuese Pegi me autorë Deborah Barton.

Pyetja

Megi luan tenis. Gjatë një stërvitjeje, raporti i shërbimeve të gjuajtura brenda me ato të gjuajtura jashtë ishte 23:223:2.

a) Cilat nga pohimet e mëposhtme janë të vërteta ose mund të jenë të vërteta?

  1. Ajo gjuajti 23 herë më shumë shërbime brenda sesa jashtë.
  2. 92% e shërbimeve të saj u gjuajtën brenda.
  3. Për çdo dy shërbime që gjuajtu brenda, 23 ishin jashtë.
  4. 223\dfrac{2}{23} e shërbimeve ishin jashtë.
  5. Ajo bëri 69 shërbime brenda dhe 6 jashtë.

b) Për secilin pohim të gabuar të kërkesës (a), shkruani pohimin e saktë.