Kopertina e librit Matematika 9

Zgjidhja e ushtrimit 2

Zgjidhja e ushtrimit 2 të mësimit Përsëritje B në librin Matematika 9 nga shtëpia botuese Pegi me autorë Deborah Barton.

Pyetja

Zgjidhni ekuacionet e mëposhtme.

  1. 5(x2)=3x45(x-2)=3x-4
  2. 154x=2(3x+1)15-4x=2(3x+1)
  3. 35x4=2x73\dfrac{3-5x}{4} = \dfrac{2x-7}{3}
  4. x+24x13=x3x102\dfrac{x+2}{4} - \dfrac{x-1}{3} = x-\dfrac{3x-10}{2}