Kopertina e librit Matematika 9

Zgjidhja e ushtrimit 30

Zgjidhja e ushtrimit 30 të mësimit Përsëritje B në librin Matematika 9 nga shtëpia botuese Pegi me autorë Deborah Barton.

Pyetja

Një trekëndësh me brinjë 3, 4 dhe 5 është kënddrejtë sepse 32+42=523^2+4^2=5^2.

Më poshtë jepen gjatësitë e brinjëve të disa trekëndëshave. Cilët prej tyre janë trekëndësha kënddrejtë?

  1. 10, 15, 20
  2. 5, 12, 13
  3. 8, 12, 16
  4. 7, 8, 10