Kopertina e librit Kimia 12

Kimia 12 (undefined)

Zgjidhjet e ushtrimeve të librit Kimia 12 nga shtëpia botuese undefined me autorë Graham Hill, John Holman dhe Philippa Gardom Hulme.

1.3Së shpejti

1.4Së shpejti

1.5Së shpejti

1.6Së shpejti

1.7Së shpejti

Ushtrime përmbledhëse 1Së shpejti

2.5Së shpejti

2.6Së shpejti

2.7Së shpejti

2.8Së shpejti

Ushtrime përmbledhëse 2Së shpejti

3.1Së shpejti

3.2Së shpejti

3.3Së shpejti

3.4Së shpejti

3.5Së shpejti

3.6Së shpejti

3.7Së shpejti

3.8Së shpejti

3.9Së shpejti

Ushtrime përmbledhëse 3Së shpejti

4.1Së shpejti

4.2Së shpejti

4.3Së shpejti

Ushtrime përmbledhëse 4Së shpejti

5.1Së shpejti

5.2Së shpejti

5.3Së shpejti

5.4Së shpejti

Ushtrime përmbledhëse 5Së shpejti

6.1Së shpejti

6.2Së shpejti

6.4Së shpejti

6.5Së shpejti

6.6Së shpejti

6.7Së shpejti

6.8Së shpejti

6.9Së shpejti

Ushtrime përmbledhëse 6Së shpejti

7.1Së shpejti

7.2Së shpejti

7.3Së shpejti

7.4Së shpejti

7.5Së shpejti

7.7Së shpejti

Ushtrime përmbledhëse 7Së shpejti

8.1Së shpejti

8.2Së shpejti

8.4Së shpejti

8.5Së shpejti

8.6Së shpejti

8.7Së shpejti

Ushtrime përmbledhëse 8Së shpejti

9.1Së shpejti

9.2Së shpejti

9.3Së shpejti

9.4Së shpejti

9.5Së shpejti

9.6Së shpejti

Ushtrime përmbledhëse 9Së shpejti

10.1Së shpejti

10.2Së shpejti

10.3Së shpejti

10.4Së shpejti

10.7Së shpejti

10.8Së shpejti

10.9Së shpejti

10.10Së shpejti

10.11Së shpejti

Ushtrime përmbledhëse 10Së shpejti

11.1Së shpejti

11.2Së shpejti

11.3Së shpejti

11.4Së shpejti

11.5Së shpejti

11.6Së shpejti

11.7Së shpejti

11.8Së shpejti

11.9Së shpejti

11.10Së shpejti

11.11Së shpejti

11.13Së shpejti

Ushtrime përmbledhëse 11Së shpejti

12.2Së shpejti

12.3Së shpejti

12.4Së shpejti

12.5Së shpejti

12.6Së shpejti

12.7Së shpejti

12.8Së shpejti

12.9Së shpejti

12.10Së shpejti

12.11Së shpejti

Ushtrime përmbledhëse 12Së shpejti

13.2Së shpejti

13.3Së shpejti

13.4Së shpejti

13.5Së shpejti

13.6Së shpejti

Ushtrime përmbledhëse 13Së shpejti

14.1Së shpejti

14.2Së shpejti

14.3Së shpejti

14.4Së shpejti

Ushtrime përmbledhëse 14Së shpejti

15.1Së shpejti

15.3Së shpejti

15.4Së shpejti

15.5Së shpejti

Ushtrime përmbledhëse 15Së shpejti

16.1Së shpejti

16.2Së shpejti

16.3Së shpejti

16.4Së shpejti

Ushtrime përmbledhëse 16Së shpejti

17.2Së shpejti

17.3Së shpejti

17.4Së shpejti

17.5Së shpejti

Ushtrime përmbledhëse 17Së shpejti

18.1Së shpejti

18.2Së shpejti

18.3Së shpejti

18.4Së shpejti

18.5Së shpejti

18.6Së shpejti

Ushtrime përmbledhëse 18Së shpejti

19.1Së shpejti

19.2Së shpejti

19.3Së shpejti

19.4Së shpejti

Ushtrime përmbledhëse 19Së shpejti

20.1Së shpejti

20.2Së shpejti

20.3Së shpejti

20.4Së shpejti

20.5Së shpejti

Ushtrime përmbledhëse 20Së shpejti