Kopertina e librit Matematika 12

Matematika 12 (undefined)

Zgjidhjet e ushtrimeve të librit Matematika 12 nga shtëpia botuese undefined me autorë Brian Jefferson, David Bowles, Eddie Mullan, Garry Wiseman, John Rayneau, Katie Wood, Mike Heylings, Paul Williams dhe Rob Wagner.

1.5BSë shpejti

1.6ASë shpejti

1.6BSë shpejti

1.7ASë shpejti

1.7BSë shpejti

Përmbledhje dhe përsëritje 1Së shpejti

Vlerësim 1Së shpejti

2.1ASë shpejti

2.1BSë shpejti

2.2ASë shpejti

2.2BSë shpejti

2.3ASë shpejti

2.3BSë shpejti

2.4ASë shpejti

2.4BSë shpejti

Përmbledhje dhe përsëritje 2Së shpejti

Vlerësim 2Së shpejti

3.1BSë shpejti

3.2ASë shpejti

3.2BSë shpejti

Përmbledhje dhe përsëritje 3Së shpejti

Vlerësim 3Së shpejti

4.1BSë shpejti

4.3BSë shpejti

4.4BSë shpejti

4.5ASë shpejti

4.5BSë shpejti

4.8ASë shpejti

Përmbledhje dhe përsëritje 4Së shpejti

Vlerësim 4Së shpejti

Ushtrime për përsëritje (krerët 1-4)

5.2ASë shpejti

5.2BSë shpejti

5.3ASë shpejti

5.3BSë shpejti

Përmbledhje dhe përsëritje 5Së shpejti

Vlerësim 5Së shpejti

Vlerësim 6Së shpejti

7.2ASë shpejti

7.2BSë shpejti

7.3ASë shpejti

7.3BSë shpejti

7.4ASë shpejti

7.4BSë shpejti

Përmbledhje dhe përsëritje 7Së shpejti

Vlerësim 7Së shpejti

8.1ASë shpejti

8.1BSë shpejti

8.2ASë shpejti

8.2BSë shpejti

Përmbledhje dhe përsëritje 8Së shpejti

Vlerësim 8Së shpejti

Ushtrime për përsëritje (krerët 5-8)Së shpejti