Kopertina e librit Matematika 8

Matematika 8 (undefined)

Zgjidhjet e ushtrimeve të librit Matematika 8 nga shtëpia botuese undefined me autorë Nik Asker, Lynn Byrd, Andrew Edmondson, Bobbie Johns, Katherine Pate.

1.1 - Veprime me numraSë shpejti

1.2 - Veprime me numrat e plotëSë shpejti

1.3 - Fuqitë dhe rrënjëtSë shpejti

1.4 - Fuqitë, rrënjët dhe kllapatSë shpejti

1.5 - Shumëfishat dhe faktorëtSë shpejti

Kontrollo njohuritë 1Së shpejti

Përpuno njohuritë 1 - Veprime me numrat pozitivë dhe negativëSë shpejti

Përpuno njohuritë 1 - Fuqitë dhe rrënjëtSë shpejti

Përpuno njohuritë 1 - Pjesëtuesit dhe shumëfishatSë shpejti

Përpuno njohuritë 1 - Zgjero njohuritëSë shpejti

Thello njohuritë 1Së shpejti

Testi i kapitullit 1Së shpejti

2.1 - Syprina e një trekëndëshiSë shpejti

2.2 - Syprina e një paralelogrami dhe e një trapeziSë shpejti

2.3 - Vëllimi i kubit dhe i kuboiditSë shpejti

2.4 - Trupat 3DSë shpejti

2.5 - Syprina e sipërfaqes së kubit dhe kuboiditSë shpejti

2.6 - Problema dhe matjetSë shpejti

Kontrollo njohuritë 2Së shpejti

Përpuno njohuritë 2 - Syprinat e figuraveSë shpejti

Përpuno njohuritë 2 - Syprina e sipërfaqes dhe vëllimi i trupaveSë shpejti

Përpuno njohuritë 2 - Masat metrike dhe imperialeSë shpejti

Përpuno njohuritë 2 - Zgjero njohuritëSë shpejti

Thello njohuritë 2Së shpejti

Testi i kapitullit 2Së shpejti

3.1 - Tabela e mbledhjes së të dhënaveSë shpejti

3.2 - Interpretimi i grafikëve me shtyllaSë shpejti

3.3 - Ndërtimi i grafikëve shtyllëSë shpejti

3.4 - STIM: Grafikët rrethorëSë shpejti

Kontrollo njohuritë 3Së shpejti

Përpuno njohuritë 3 - Mbledhja e të dhënaveSë shpejti

Përpuno njohuritë 3 - Grafikët shtyllëSë shpejti

Përpuno njohuritë 3 - Grafikët rrethorëSë shpejti

Thello njohuritë 3Së shpejti

Testi i kapitullit 3Së shpejti

Përpuno njohuritë 3 - Zgjero njohuritëSë shpejti

4.1 - Fuqitë algjebrikeSë shpejti

4.2 - Shprehje algjebrike dhe kllapaSë shpejti

4.3 - Faktorizimi i shprehjeveSë shpejti

4.4 - Ekuacionet me një veprimSë shpejti

4.5 - Ekuacione me dy veprimeSë shpejti

4.6 - Metoda e baraspeshimitSë shpejti

Kontrollo njohuritë 4Së shpejti

Përpuno njohuritë 4 - Fuqi, shprehje dhe formulaSë shpejti

Përpuno njohuritë 4 - KllapatSë shpejti

Përpuno njohuritë 4 - EkuacioneSë shpejti

Përpuno njohuritë 4 - Zgjero njohuritëSë shpejti

Thello njohuritë 4Së shpejti

Testi i kapitullit 4Së shpejti

Përpuno njohuritë 5 - Vendvlera dhe njehsimi i përafërt

Përpuno njohuritë 5 - Njehsime me numra dhjetorë

Përpuno njohuritë 5 - Raporti dhe përpjesëtimi me numra dhjetorë

Përpuno njohuritë 5 - Zgjero njohuritë

6.1 - KatërkëndëshaSë shpejti

6.2 - Kënde ndërruese dhe vërtetimeSë shpejti

6.3 - Problema të gjeometrisëSë shpejti

6.4 - Këndet e brendshme dhe të jashtmeSë shpejti

6.5 - Zgjidhje problemash të gjeometrisëSë shpejti

Kontrollo njohuritë 6Së shpejti

Përpuno njohuritë 6 - Zgjidhje problemash të gjeometrisëSë shpejti

Përpuno njohuritë 6 - Drejtëza paraleleSë shpejti

Përpuno njohuritë 6 - Kënde të brendshme dhe të jashtmeSë shpejti

Përpuno njohuritë 6 - Zgjero njohuritëSë shpejti

Thello njohuritë 6Së shpejti

Testi i kapitullit 6Së shpejti

7.1 - Mbledhja dhe zbritja e thyesaveSë shpejti

7.2 - Shumëzimi i thyesaveSë shpejti

7.3 - Thyesat, numrat dhjetorë dhe të anasjellëtSë shpejti

7.4 - Pjesëtimi i thyesaveSë shpejti

7.5 - Veprime me numrat e përzierëSë shpejti

Kontrollo njohuritë 7Së shpejti

Përpuno njohuritë 7 - Mbledhja dhe zbritja e thyesaveSë shpejti

Përpuno njohuritë 7 - Shumëzimi dhe pjesëtimi i thyesaveSë shpejti

Përpuno njohuritë 7 - Veprime me numrat e përzierë dhe numrat dhjetorëSë shpejti

Përpuno njohuritë 7 - Zgjero njohuritëSë shpejti

Thello njohuritë 7Së shpejti

Testi i kapitullit 7Së shpejti

8.1 - Përpjesëtimi i drejtë në grafikëSë shpejti

8.2 - Koeficienti këndorSë shpejti

8.3 - Ekuacioni i drejtëzësSë shpejti

8.4 - STIM: Problema me përpjesëtim të drejtëSë shpejti

Kontrollo njohuritë 8Së shpejti

Përpuno njohuritë 8 - Grafikë drejtvizorëSë shpejti

Përpuno njohuritë 8 - Gjetja e ekuacioneve të grafikëve të dhënëSë shpejti

Përpuno njohuritë 8 - Pikat e mesitSë shpejti

Përpuno njohuritë 8 - Përpjesëtim i drejtëSë shpejti

Përpuno njohuritë 8 - Zgjero njohuritëSë shpejti

Thello njohuritë 8Së shpejti

Testi i kapitullit 8Së shpejti

9.1 - Gjuha e probabilitetitSë shpejti

9.2 - RezultateSë shpejti

9.3 - Llogaritje probabilitetiSë shpejti

9.4 - Probabiliteti eksperimentalSë shpejti

Kontrollo njohuritë 9Së shpejti

Përpuno njohuritë 9 - Gjuha e probabilitetitSë shpejti

Përpuno njohuritë 9 - Llogaritja e probabilitetitSë shpejti

Përpuno njohuritë 9 - Probabiliteti eksperimentalSë shpejti

Përpuno njohuritë 9 - Zgjero njohuritëSë shpejti

Thello njohuritë 9Së shpejti

Testi i kapitullit 9Së shpejti

10.1 - Ndërtimi i vargjeveSë shpejti

10.2 - Më shumë për vargjetSë shpejti

10.3 - Rregulla e kufizës së përgjithshmeSë shpejti

10.4 - Gjetja e kufizës së përgjithshme të një varguSë shpejti

Kontrollo njohuritë 10Së shpejti

Përpuno njohuritë 10 - VargjetSë shpejti

Përpuno njohuritë 10 - Vargje nga jeta realeSë shpejti

Përpuno njohuritë 10 - Kufiza e n-tëSë shpejti

Përpuno njohuritë 10 - Zgjero njohuritëSë shpejti

Thello njohuritë 10Së shpejti

Testi i kapitullit 10Së shpejti

11.1 - Simetri dhe zhvendosjeSë shpejti

11.2 - RrotullimiSë shpejti

11.3 - ZmadhimiSë shpejti

11.4 - Më shumë për zmadhiminSë shpejti

Kontrollo njohuritë 11Së shpejti

Përpuno njohuritë 11 - Simetri, rrotullim dhe zhvendosjeSë shpejti

Përpuno njohuritë 11 - ZmadhimiSë shpejti

Përpuno njohuritë 11 - Planet e simetrisëSë shpejti

Përpuno njohuritë 11 - Zgjero njohuritëSë shpejti

Thello njohuritë 11Së shpejti

Testi i kapitullit 11Së shpejti

12.1 - Ndërtime me saktësiSë shpejti

12.2 - Ndërtim figurashSë shpejti

12.3 - Ndërtim figurash 1Së shpejti

12.4 - Ndërtim figurash 2Së shpejti

Kontrollo njohuritë 12Së shpejti

Përpuno njohuritë 12 - Ndërtime të saktaSë shpejti

Përpuno njohuritë 12 - Ndërtime figurashSë shpejti

Përpuno njohuritë 12 - Vende gjeometrikeSë shpejti

Përpuno njohuritë 12 - Zgjero njohuritëSë shpejti

Thello njohuritë 12Së shpejti

Testi i kapitullit 12Së shpejti

13.1 - Thyesat dhe numrat dhjetorëSë shpejti

13.2 - Raporte të njëvlershmeSë shpejti

13.3 - PërqindjetSë shpejti

13.4 - Përqindjet e sasiveSë shpejti

Kontrollo njohuritë 13Së shpejti

Përpuno njohuritë 13 - Thyesat, numrat dhjetorë dhe përqindjetSë shpejti

Përpuno njohuritë 13 - Problema me përqindjeSë shpejti

Përpuno njohuritë 13 - Zgjero njohuritëSë shpejti

Thello njohuritë 13Së shpejti

Testi i kapitullit 13Së shpejti