Kopertina e librit Matematika 10-11 (fletore pune)

Matematika 10-11 (fletore pune) (Pegi)

Zgjidhjet e ushtrimeve të librit Matematika 10-11 (fletore pune) nga shtëpia botuese Pegi me autorë Clare Pass.

2.3 - Zbërthimi i kllapave dhe faktorizimi 1

3.1 - Këndet dhe drejtëzat

3.2 - Trekëndëshat dhe katërkëndëshatSë shpejti

3.3 - Kongruenca dhe ngjashmëriaSë shpejti

3.4 - Këndet e shumëkëndëshaveSë shpejti

Përsëritje 3Së shpejti

4.1 - Paraqitja e të dhënaveSë shpejti

4.2 - Mesataret dhe shpërndarja 1Së shpejti

4.3 - Diagramet e denduriveSë shpejti

Përsëritje 4Së shpejti

5.1 - Thyesat dhe përqindjetSë shpejti

5.2 - Veprime me thyesaSë shpejti

5.3 - Thyesat, numrat dhjetorë dhe përqindjetSë shpejti

Përsëritje 5Së shpejti

6.3 - Njëvlershmëritë algjebrike

7.1 - Matja e gjatësive dhe e këndeveSë shpejti

7.2 - Syprina e figurave planeSë shpejti

7.3 - Shndërrimet gjeometrike 1Së shpejti

7.4 - Shndërrimet gjeometrike 2Së shpejti

Përsëritje 7Së shpejti

8.1 - Probabiliteti eksperimentalSë shpejti

8.2 - Probabiliteti teorikSë shpejti

8.3 - Ngjarjet e papajtueshmeSë shpejti

Përsëritje 8Së shpejti

9.1 - Rrumbullakimi dhe përafrimiSë shpejti

9.2 - Përdorimi i makinës llogaritëseSë shpejti

9.3 - Matjet dhe saktësiaSë shpejti

Përsëritje 9Së shpejti

11.1 - Rrethi 1Së shpejti

11.2 - Rrethi 2Së shpejti

11.3 - Teoremat për rrethinSë shpejti

11.4 - Ndërtimet dhe vendet gjeometrikeSë shpejti

Përsëritje 11Së shpejti

12.1 - Pjesa e së tërësSë shpejti

12.2 - Raporti dhe shkallëtSë shpejti

12.3 - Ndryshimi në përqindjeSë shpejti

Përsëritje 12Së shpejti

13.1 - Faktorët dhe shumëfishatSë shpejti

13.2 - Fuqitë dhe rrënjëtSë shpejti

13.3 - Numrat irracionalëSë shpejti

Përsëritje 13Së shpejti

14.1 - Ekuacioni i drejtëzësSë shpejti

14.2 - Funksionet lineare dhe të fuqisë së dytëSë shpejti

14.3 - Vetitë e funksioneve të fuqisë së dytëSë shpejti

14.4 - Grafikët e lëvizjesSë shpejti

Përsëritje 14Së shpejti

15.1 - Trupat gjeometrikëSë shpejti

15.2 - Vëllimi i prizmitSë shpejti

15.3 - Vëllimi dhe syprina e përgjithshme e trupaveSë shpejti

Përsëritje 15Së shpejti

16.1 - Mesataret dhe shpërndarja 2Së shpejti

16.2 - Grafikët me kuti dhe grafikët e dendurive të grumbulluaraSë shpejti

16.3 - Grafikët me pika dhe korrelacioneSë shpejti

16.4 - Seritë kohoreSë shpejti

Përsëritje 16Së shpejti

17.1 - Veprime me rrënjët dhe fuqitëSë shpejti

17.2 - Llogaritjet e saktaSë shpejti

17.3 - Shkrimi standard i numritSë shpejti

Përsëritje 17Së shpejti

18.1 - Funksionet e fuqisë së tretë dhe funksioni përpjesëtimor i zhdrejtëSë shpejti

18.2 - Funksionet eksponenciale dhe trigonometrikeSë shpejti

18.3 - Grafikë nga jeta realeSë shpejti

18.4 - Koeficienti këndor dhe syprinat e kufizuara nga grafikëtSë shpejti

18.5 - Ekuacioni i rrethitSë shpejti

Përsëritje 18Së shpejti

19.1 - Teorema e Pitagorës dhe e EukliditSë shpejti

19.2 - Trigonometri 1Së shpejti

19.3 - Trigonometri 2Së shpejti

19.4 - Problema me trekëndëshaSë shpejti

19.5 - VektorëtSë shpejti

Përsëritje 19Së shpejti

20.1 - BashkësitëSë shpejti

20.3 - Hapësira e rezultateveSë shpejti

20.4 - Diagrami pemëSë shpejti

20.5 - Probabiliteti me kushtSë shpejti

Përsëritje 20Së shpejti

21.1 - Vargjet lineare (progresioni aritmetik)Së shpejti

21.2 - Vargjet kuadratikeSë shpejti

21.3 - Vargje të veçantaSë shpejti

Përsëritje 21Së shpejti

22.1 - Njësitë e përbëraSë shpejti

22.2 - Këmbimi i njësiveSë shpejti

22.3 - Përpjesëtimi i drejtë dhe i zhdrejtëSë shpejti

22.4 - Normat e ndryshimitSë shpejti

22.5 - Rritja dhe zvogëlimiSë shpejti

Përsëritje 22Së shpejti

Detyra shtëpie 1Së shpejti

Detyra shtëpie 2Së shpejti

Detyra shtëpie 3Së shpejti

Detyra shtëpie 4Së shpejti

Detyra shtëpie 5Së shpejti

Detyra shtëpie 6Së shpejti

Detyra shtëpie 7Së shpejti

Detyra shtëpie 8Së shpejti

Detyra shtëpie 9Së shpejti

Detyra shtëpie 10Së shpejti