Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Matematika 10-11: Pjesa e Parë (undefined)

Zgjidhjet e ushtrimeve të librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese undefined me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

1.2Së shpejti

1.3Së shpejti

1.4Së shpejti

1.5Së shpejti

1.6Së shpejti

1.7Së shpejti

Zgjidh problemat 1Së shpejti

Kontrollo njohuritë 1Së shpejti

Përpuno njohuritë 1Së shpejti

Thello njohuritë 1Së shpejti

Kontrolli i koncepteve 1Së shpejti

Test 1Së shpejti

2.4Së shpejti

2.5Së shpejti

2.6Së shpejti

2.7Së shpejti

Zgjidh problemat 2Së shpejti

Kontrollo njohuritë 2Së shpejti

Përpuno njohuritë 2Së shpejti

Thello njohuritë 2Së shpejti

Kontrolli i koncepteve 2Së shpejti

Test 2Së shpejti

3.1Së shpejti

3.2Së shpejti

3.3Së shpejti

3.4Së shpejti

3.5Së shpejti

3.6Së shpejti

Zgjidh problemat 3Së shpejti

Kontrollo njohuritë 3Së shpejti

Përpuno njohuritë 3Së shpejti

Thello njohuritë 3Së shpejti

Kontrolli i koncepteve 3Së shpejti

Test 3Së shpejti

4.4Së shpejti

4.5Së shpejti

Kontrolli i koncepteve 4Së shpejti

Test 4Së shpejti

Kontrolli i koncepteve 5Së shpejti

6.1Së shpejti

6.2Së shpejti

6.3Së shpejti

6.4Së shpejti

6.5Së shpejti

6.6Së shpejti

6.7Së shpejti

6.8Së shpejti

Zgjidh problemat 6Së shpejti

Kontrollo njohuritë 6Së shpejti

Përpuno njohuritë 6Së shpejti

Thello njohuritë 6Së shpejti

Kontrolli i koncepteve 6Së shpejti

Test 6Së shpejti

Zgjidh problemat 7

Kontrolli i koncepteve 7Së shpejti

8.1Së shpejti

8.2Së shpejti

8.3Së shpejti

8.4Së shpejti

8.5Së shpejti

8.6Së shpejti

8.7Së shpejti

8.8Së shpejti

Zgjidh problemat 8Së shpejti

Kontrollo njohuritë 8Së shpejti

Përpuno njohuritë 8Së shpejti

Thello njohuritë 8Së shpejti

Kontrolli i koncepteve 8Së shpejti

Test 8Së shpejti

9.6Së shpejti

9.7Së shpejti

Zgjidh problemat 9Së shpejti

Kontrollo njohuritë 9Së shpejti

Përpuno njohuritë 9Së shpejti

Thello njohuritë 9Së shpejti

Kontrolli i koncepteve 9Së shpejti

Test 9Së shpejti

Përpuno njohuritë 4 - Raporti dhe përpjesëtimi

Përpuno njohuritë 4 - Thyesat, numrat dhjetorë dhe përqindjet

Përpuno njohuritë 7 - Saktësia dhe matjet

Përpuno njohuritë 7 - Trupat tre përmasorë