Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 9

Zgjidhja e ushtrimit 9 të mësimit Përpuno njohuritë 4 - Thyesat, numrat dhjetorë dhe përqindjet në librin Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Pyetja

Krista vendosi 50005000 lekë në një depozitë kursimi për 2 vjet. Vitin e parë ajo fitoi 2.5%2.5\% interes. Vitin e dytë ajo fitoi 3.1%3.1\% interes.

  1. Bëj një njehsim për të gjetur sasinë e të hollave që ajo fitoi në fund të vitit të parë.
  2. Shumëzo njehsimin tënd në pikën a me 1.0311.031 për të gjetur sasinë e të hollave në llogarinë e saj mbas 2 vjetësh.