Kopertina e librit Matematika 9

Matematika 9 (undefined)

Zgjidhjet e ushtrimeve të librit Matematika 9 nga shtëpia botuese undefined me autorë Patrick Kivlin, Sue Pemberton, Paul Winters.

1.1Së shpejti

1.2Së shpejti

1.3Së shpejti

1.4Së shpejti

1.5Së shpejti

1.6Së shpejti

Vetëvlerësim për kreun 1Së shpejti

4.1Së shpejti

4.2Së shpejti

4.3Së shpejti

4.4Së shpejti

4.5Së shpejti

Vetëvlerësim për kreun 4Së shpejti

5.1Së shpejti

5.2Së shpejti

5.3Së shpejti

5.4Së shpejti

Vetëvlerësim për kreun 5Së shpejti

6.4Së shpejti

6.5Së shpejti

6.6Së shpejti

Vetëvlerësim për kreun 6Së shpejti

7.1Së shpejti

7.2Së shpejti

7.3Së shpejti

Vetëvlerësim për kreun 7Së shpejti

8.1Së shpejti

8.2Së shpejti

8.3Së shpejti

8.4Së shpejti

Vetëvlerësim për kreun 8Së shpejti

9.1Së shpejti

9.2Së shpejti

9.3Së shpejti

9.4 + 9.5Së shpejti

9.6aSë shpejti

9.6bSë shpejti

9.7Së shpejti

Vetëvlerësim për kreun 9Së shpejti

10.1Së shpejti

10.2Së shpejti

10.3Së shpejti

10.4Së shpejti

10.5Së shpejti

10.6Së shpejti

Vetëvlerësim për kreun 10Së shpejti

11.1Së shpejti

11.2Së shpejti

11.3Së shpejti

11.4Së shpejti

Vetëvlerësim për kreun 11Së shpejti

12.1Së shpejti

12.2Së shpejti

12.3Së shpejti

Vetëvlerësim për kreun 12Së shpejti

13.1Së shpejti

13.2Së shpejti

13.3Së shpejti

13.4Së shpejti

13.5Së shpejti

Vetëvlerësim për kreun 13Së shpejti

14.1Së shpejti

14.2Së shpejti

14.3Së shpejti

14.4Së shpejti

14.5Së shpejti

14.6Së shpejti

Vetëvlerësim për kreun 14Së shpejti

15.1Së shpejti

15.2Së shpejti

15.3Së shpejti

15.4Së shpejti

15.5Së shpejti

Vetëvlerësim për kreun 15Së shpejti

16.1Së shpejti

16.2Së shpejti

16.3Së shpejti

16.4Së shpejti

Vetëvlerësim për kreun 16Së shpejti

17.1Së shpejti

17.2Së shpejti

17.3Së shpejti

17.4Së shpejti

Vetëvlerësim për kreun 17Së shpejti

18.1Së shpejti

18.2Së shpejti

18.3Së shpejti

18.4Së shpejti

18.5Së shpejti

18.6Së shpejti

18.7Së shpejti

18.8Së shpejti

Vetëvlerësim për kreun 18Së shpejti

19.1Së shpejti

19.2Së shpejti

19.3Së shpejti

19.4Së shpejti

Vetëvlerësim për kreun 19Së shpejti

20.1Së shpejti

20.2Së shpejti

20.3Së shpejti

Vetëvlerësim për kreun 20Së shpejti

21.1Së shpejti

21.2Së shpejti

21.3Së shpejti

21.4Së shpejti

Vetëvlerësim për kreun 21Së shpejti

22.1Së shpejti

22.2Së shpejti

22.3Së shpejti

22.4Së shpejti

Vetëvlerësim për kreun 22Së shpejti