Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit 4B në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

Skico vijat e mëposhtme dhe trego qartë pikat e prerjes me boshtet:

  1. y=(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)y=(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)
  2. y=x(x1)(x+3)(x2)y=x(x-1)(x+3)(x-2)
  3. y=x(x+1)2(x+2)y=x(x+1)^2(x+2)
  4. y=(2x1)(x+2)(x1)(x2)y=(2x-1)(x+2)(x-1)(x-2)
  5. y=x2(4x+1)(4x1)y=x^2(4x+1)(4x-1)
  6. y=(x4)2(x2)2y=-(x-4)^2(x-2)^2
  7. y=(x3)2(x+1)2y=(x-3)^2(x+1)^2
  8. y=(x+2)3(x3)y=(x+2)^3(x-3)
  9. y=(2x1)3(x+5)y=-(2x-1)^3(x+5)
  10. y=(x+4)4y=(x+4)^4