Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit 4D në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

Në secilin rast:

 1. skico dy vijat në të njëjtin sistem boshtesh koordinative;
 2. gjej numrin e pikave të prerjes së tyre;
 3. shkruaj një ekuacion të përshtatshëm që do të japë koordinatat xx të këtyre pikave. (Nuk kërkohet të zgjidhësh ekuacionin.)

Lista e funksioneve:

 1. y=x2y=x^2, y=x(x21)y=x(x^2-1)
 2. y=x(x+2)y=x(x+2), y=3xy=-\dfrac{3}{x}
 3. y=x2y=x^2, y=(x+1)(x1)2y=(x+1)(x-1)^2
 4. y=x2(1x)y=x^2(1-x), y=2xy=-\dfrac{2}{x}
 5. y=x(x4)y=x(x-4), y=1xy=\dfrac{1}{x}
 6. y=x(x4)y=x(x-4), y=1xy=-\dfrac{1}{x}
 7. y=x(x4)y=x(x-4), y=(x2)3y=(x-2)^3
 8. y=x3y=-x^3, y=2xy=-\dfrac{2}{x}
 9. y=x3y=-x^3, y=x2y=x^2
 10. y=x3y=-x^3, y=x(x+2)y=-x(x+2)
 11. y=4y=4, y=x(x1)(x+2)2y=x(x-1)(x+2)^2
 12. y=x3y=x^3, y=x2(x+1)2y=x^2(x+1)^2