Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit 4D në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

  1. Skico vijat e dhëna me ekuacione y=4x2y=\dfrac{4}{x^2} dhe y=3x+7y=3x+7 në të njëjtin sistem boshtesh koordinative.
  2. Shkruaj numrin e zgjidhjeve reale për ekuacionin 4x2=3x+7\dfrac{4}{x^2}=3x+7.
  3. Trego se mund të rishkruash ekuacionin duke përftuar (x+1)(x+2)(3x2)=0(x+1)(x+2)(3x-2)=0.
  4. Nga kjo përcakto koordinatat e sakta të pikave të prerjes së tyre.