Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 3

Zgjidhja e ushtrimit 3 të mësimit 3C në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

  1. Në të njëjtin sistem boshtesh koordinative skico grafikun e vijës me ekuacion x2+y=9x^2+y=9 dhe të drejtëzës me ekuacion 2x+y=62x+y=6.
  2. Gjej koordinatat e pikave të prerjes.
  3. Kontrollo zgjidhjet e tua me anë të zëvëndësimit.