Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit 1A në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

Thjeshto këto shprehje:

 1. x3×x4x^3 \times x^4
 2. 2x3×3x22x^3 \times 3x^2
 3. k3k2\dfrac{k^3}{k^2}
 4. 4p32p\dfrac{4p^3}{2p}
 5. 3x33x2\dfrac{3x^3}{3x^2}
 6. (y2)5(y^2)^5
 7. 10x5:2x310x^5 : 2x^3
 8. (p3)2:p4(p^3)^2 : p^4
 9. (2a3)2:2a3(2a^3)^2 : 2a^3
 10. 8p4:4p38p^4 : 4p^3
 11. 2a4×3a52a^4 \times 3a^5
 12. 21a3b77ab4\dfrac{21a^3b^7}{7ab^4}
 13. 9x2×3(x2)39x^2 \times 3(x^2)^3
 14. 3x3×2x2×4x63x^3 \times 2x^2 \times 4x^6
 15. 7a4×(3a4)27a^4 \times (3a^4)^2
 16. (4y3)3:2y3(4y^3)^3 : 2y^3
 17. 2a3:3a2×6a52a^3 : 3a^2 \times 6a^5
 18. 3a4×2a5×a33a^4 \times 2a^5 \times a^3