Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit 2F në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

Vizato skicat e grafikëve të këtyre ekuacioneve. Për secilin grafik, trego koordinatat e pikës ose të pikave ku grafiku pret boshtet e koordinatave dhe shkruaj koordinatat e kulmit dhe ekuacionin e drejtëzës së simetrisë.

  1. y=x26x+8y = x^2 - 6x + 8
  2. y=x2+2x15y = x^2 + 2x - 15
  3. y=25x2y = 25 - x^2
  4. y=x2+3x+2y = x^2 + 3x + 2
  5. y=x2+6x+7y = -x^2 + 6x + 7
  6. y=2x2+4x+10y = 2x^2 + 4x + 10
  7. y=2x2+7x15y = 2x^2 + 7x - 15
  8. y=6x219x+10y = 6x^2 - 19x + 10
  9. y=47x2x2y = 4 - 7x - 2x^2
  10. y=0.5x2+0.2x+0.02y = 0.5x^2 + 0.2x + 0.02