Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 10

Zgjidhja e ushtrimit 10 të mësimit 4D në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

  1. Skico grafikët e y=x2+1y=x^2+1 dhe 2y=x12y=x-1.
  2. Shpjego pse ekuacioni 2x2x+3=02x^2-x+3=0 nuk ka zgjidhje reale.
  3. Gjej bashkësinë e vlerave të aa në mënyrë që grafikët y=x2+ay=x^2+a dhe 2y=x12y=x-1 të kenë dy pika prerjeje.