Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit 2B në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

Zgjidh ekuacionet kuadratike që vijojnë me anë të formulës kuadratike. Jepi përgjigjet e tua saktësisht, duke lënë në formë irracionale po qe se duhet.

  1. x2+3x+1=0x^2 + 3x + 1 = 0
  2. x23x2=0x^2 - 3x - 2 = 0
  3. x2+6x+6=0x^2 + 6x + 6 = 0
  4. x25x2=0x^2 - 5x - 2 = 0
  5. 3x2+10x2=03x^2 + 10x - 2 = 0
  6. 4x24x1=04x^2 - 4x - 1 = 0
  7. 4x27x=24x^2 - 7x = 2
  8. 11x2+2x7=011x^2 +2x - 7 = 0