Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit 4E në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

Zbato transformimet e mëposhtme në vijat me ekuacione y=f(x)y=f(x) ku:

  1. f(x)=x2f(x)=x^2
  2. f(x)=x3f(x)=x^3
  3. f(x)=1xf(x)=\dfrac{1}{x}

Në secilin rast shkruaj koordinatat e pikave ku vijat presin boshtet dhe në rastin iii shkruaj ekuacionet e asimptotave.

  1. f(x+2)f(x+2)
  2. f(x)+2f(x)+2
  3. f(x1)f(x-1)
  4. f(x)1f(x)-1
  5. f(x)3f(x)-3
  6. f(x3)f(x-3)