Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 9

Zgjidhja e ushtrimit 9 të mësimit 6C në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

  1. Trego që x2+y210x+4y20=0x^2+y^2-10x+4y-20=0 mund të shkruhet në formën (xa)2+(yb)2=r2(x-a)^2+(y-b)^2=r^2, ku a,ba, b janë numra, vlerat e të cilëve duhen gjetur.
  2. Në vijim gjej qendrën dhe rrezen e rrethit me ekuacion x2+y210x+4y20=0x^2+y^2-10x+4y-20=0.