Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një supermarket shet pako të një lloji të ri drithërash. Çdo pako përbëhet nga një amballazhim kartoni, e cila e ka masën 68 g dhe ka brenda 650 g drithëra.

Supermarketi është furnizuar me 50 arka, secila me nga 36 pako. A e kalon ky furnizim masën prej 1000 kg?