Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruani formulën e mëposhtme në mënyrë që xx të jetë subjekti.

y=x+2x3y = \dfrac{x+2}{x-3}