Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Për të gjetur indeksin e masës së trupit, shkurt IMT, përdoret ky proces:

masa :: gjatësi2 == IMT

Kopjoni dhe plotësoni tabelën. Përfundimet jepini me 1 shifër pas presjes dhjetore.