Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 12

Zgjidhja e ushtrimit 12 të mësimit 2.4A në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Shumëzoni ose pjesëtoni shprehjet e mëposhtme.

  1. 7x2×3x5\dfrac{7x}{2} \times \dfrac{3x}{5}
  2. 9x11:3x22\dfrac{9x}{11} : \dfrac{3x}{22}
  3. 6x×52x\dfrac{6}{x} \times \dfrac{5}{2x}
  4. 3x2y9z:2xy227\dfrac{3x^2y}{9z} : \dfrac{2xy^2}{27}
  5. 16yz35x2×15yx28z\dfrac{16yz^3}{5x^2} \times \dfrac{15yx^2}{8z}
  6. 9yx2z2:4xz21y2\dfrac{9y}{x^2z^2} : \dfrac{4xz}{21y^2}