Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit Detyra 4

Zgjidhja e ushtrimit Detyra 4 të mësimit Aftësohuni: Plani i Biznesit në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Katër shokët kanë investuar kapitale (shuma fillestare parash) të ndryshme në biznes. Bazuar mbi këtë, secili prej tyre zotëron aksione, të cilat përcaktojnë pjesën e fitimeve që i takojnë secilit.

  1. Ç'pjesë të biznesit zotërojnë Niki dhe Xhulieta?
  2. Ndërtoni një diagram rrethor për të treguar ç'pjesë të biznesit zotëron secili.
  3. Sa fitim do i takonte secilit, në qoftë se fitimi vjetor do ishte 5000000 lekë?