Fjalët Kyçe dhe Identifikuesit

Leksion ku ju tregoj se çfarë janë fjalët kyçe dhe si duhet t'i emërtojmë ndryshoret.