Informatikë/Programim

C++

C++ është një gjuhë e përgjithshme programimi zgjerim i gjuhës C.