Informatikë

Programim

Procesi i krijimit të programeve për kryerjen e një veprimi kompjuterik.