Parametrat dhe Argumentat

Në këtë video do ju tregoj se çfarë janë parametrat dhe argumentat e një funksioni dhe si t'i përdorni ato.