Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 4

Zgjidhja e ushtrimit 4 të mësimit Përsëritje 6 në librin Matematika 10 - 11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Përdorni grafikët e funksioneve trigonometrike tek "Aftësi 6.2" (f.108):

  1. Për të zgjidhur ekuacionet e mëposhtme për kënde ndërmjet 0°0\degree dhe 360°360\degree. i) sinx=0.5\sin x=0.5. ii) cosx=0.5\cos x=-0.5.
  2. Për të gjetur: i) tg135°\tg135\degree. ii) cos300°\cos300\degree.