Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 9

Zgjidhja e ushtrimit 9 të mësimit 5.2A në librin Matematika 10 - 11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Përdorni makinën llogaritëse për të gjetur vlerën dhjetore të përafërt për secilën nga shprehjet e mëposhtme. Jepini përfundimet tuaja të rrumbullakosura në dy shifra pas presjes dhjetore.

  1. 424\sqrt{2}
  2. 5+1\sqrt{5} + 1
  3. 2+52 + \sqrt{5}
  4. 36π736\pi - 7