Kopertina e librit Kimia 10-11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit Kontrolli i kapitullit 8 në librin Kimia 10-11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë RoseMarie Gallagher dhe Paul Ingram.

Pyetja

Nafta ndahet në fraksione

  1. i) Si quhet ky proces?; ii) Plotësoni vendet bosh: Procesi i distilimit të thyesuar bazohet në faktin se përbërjet e ... kanë pika ... të ndryshme.
  2. i) Shpjegoni nëse vajguri është substancë e pastër apo përzierje substancash.; ii) Duke përdorur termat avullim dhe kondensim, shpjegoni si prodhohet vajguri.
  3. Tregoni nga një përdorim për secilin fraksion të përftuar.
  4. Një hidrokarbur e ka pikën e vlimit 200°C200\degree\text{C}. i) A ka ky hidrokarbur më pak atome karboni në vargun e tij sesa hidrokarburet që ndodhen te vajguri special? Argumentoni përgjigjen.; ii) A është ky hidrokarbur më viskoz se hidrokarburet që ndodhen te vajguri special? Argumentoni përgjigjen.