Kopertina e librit Kimia 10-11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 8

Zgjidhja e ushtrimit 8 të mësimit Kontrolli i kapitullit 1 në librin Kimia 10-11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë RoseMarie Gallagher dhe Paul Ingram.

Pyetja

Agjenti oksidues permanganat kaliumi mund të përdoret për të analizuar përqindjen e hekurit(II) të pranishëm në tabletat e hekurit. Më poshtë është dhënë barazimi jonik, që tregon jonet që marrin pjesë në reaksion: MnO4\text{MnO}^{-}_{4}(uj)_{\text{(uj)}} ++ 8H(uj)+\text{8H}^{+}_{\text{(uj)}} ++ 5Fe(uj)2+\text{5Fe}^{2+}_{\text{(uj)}} \rarr Mn(uj)2+\text{Mn}^{2+}_{\text{(uj)}} ++ 5Fe(uj)3+\text{5Fe}^{3+}_{\text{(uj)}} ++ 4H2O(l)\text{4H}_{2}\text{O}_{\text{(l)}}

  1. Çfarë tregon H+\text{H}^{+}për këtë reaksion?
  2. Përshkruani ndryshimin e ngjyrës.
  3. Cili është agjenti reduktues në këtë reaksion?
  4. Si mund ta kuptoni nëse hekuri(II) ka vepruar?
  5. Shkruani gjysmëbarazimin e oksidimit të hekurit.