Kopertina e librit Kimia 10-11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit 1.3 në librin Kimia 10-11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë RoseMarie Gallagher dhe Paul Ingram.

Pyetja

  1. Shkruani me fjalë këtë reaksion: 2H2(g)+O2(g)2H2O(l)2\text{H}_{2\text{(g)}} + \text{O}_{2\text{(g)}} \rarr 2\text{H}_2\text{O}_{\text{(l)}}
  2. Rishkruani barazimin kimik të pikës a) Sipër çdo simboli shkruani numrin e oksidimit.
  3. A është ky një reaksion redoks? Jepni shpjegime.
  4. Tregoni se cila substancë është oksiduar dhe cila është reduktuar.