Kopertina e librit Fizika 12 (me zgjedhje)

Zgjidhja e ushtrimit 4

Zgjidhja e ushtrimit 4 të mësimit Pyetje mbi Kapitullin 15 në librin Fizika 12 (me zgjedhje) nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside.

Pyetja

Figura 15.20 paraqet një spirë drejtkëndëshe PQRS të vendosur në një fushë magnetike të njëtrajtshme. Induksioni i fushës magnetike është 4.5 mT dhe intensiteti i rrymës në spirë është 2.5 A.

  1. Llogaritni forcën e ushtruar mbi brinjën PQ të spirës.
  2. Pse forca e ushtruar mbi brinjën QR është zero?
  3. Përshkruani lëvizjen e spirës menjëherë pasi takohet rryma në të.
  4. Llogaritni momentin rrotullues maksimal të ushtruar mbi spirën.