Kopertina e librit Fizika 12 (me zgjedhje)

Zgjidhja e ushtrimit 4

Zgjidhja e ushtrimit 4 të mësimit Kapitulli 17 në librin Fizika 12 (me zgjedhje) nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside.

Pyetja

Një tension alternativ jepet nga ekuacioni: V=300sin100πtV=300\sin100\pi t.

  1. Sa janë V0V_0, ω\omega dhe ff e këtij tensioni?
  2. Sa është vlera e VV kur t=0.002t=0.002 s?
  3. Skiconi një grafik që paraqet dy cikle të plota të këtij tensioni.