Kopertina e librit Fizika 12 (me zgjedhje)

Zgjidhja e ushtrimit 5

Zgjidhja e ushtrimit 5 të mësimit Kapitulli 16 në librin Fizika 12 (me zgjedhje) nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside.

Pyetja

Në një eksperiment për studimin e faktorëve që ndikojnë mbi madhësinë e f.e.m. të induktuar, një nxënës zhvendos një përcjellës sa para-mbrapa në hapësirën ndërmjet poleve të një magneti në formë patkoi, si në figurën 16.14. Shpjegoni pse f.e.m. e gjeneruar në këtë mënyrë është shumë më e vogël se në rastin kur përcjellësin e zhvendosim lart e poshtë.