Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Mbi një objekt mund të veprojnë disa forca. Si quhet forca e vetme që ka të njëjtin efekt si të gjitha këto forca së bashku?