Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një makinë përshkon 150 km në 2.0 orë. Sa e ka shpejtësinë? (Jepeni përgjigjen në njësitë e duhura.)